Xem tử vi thứ 2 tuổi Hợi ngày 9/11/2015,tuổi Qúy Hợi nên ra đi giải quyết công việc, tuy nhiên nên lấy hòa khí, không nên tranh cãi. 

 Ất Hợi (Hỏa, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) :  Coi bói tuổi Ất Hợi ngày không tốt cho sự tiến hành công việc, khởi công. Có nhiều tin xấu về sức khỏe, công danh cũng như bổn mạng, tiền bạc. Nên ngồi yên. Tránh mọi sự giao thiệp, đính ước, hò hẹn, đầu tư.

 Quý Hợi (Thủy, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) :  xem boi bai tuổi Qúy Hợi nên ra đi giải quyết công việc, tuy nhiên nên lấy hòa khí, không nên tranh cãi. Giới hạn mọi việc giao thiệp. Không nên bối rối khi gặp những tin không tốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn.

 Tân Hợi (Kim, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu.

 Kỷ Hợi (Mộc, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Nên ra đi giải quyết công việc. Không nên bối rối khi gặp những tin không tốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác.

 Đinh Hợi (Thổ, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác.

Advertisements