Tu vi hang ngay thứ 4 tuổi Hợi ngày 4/11/2015,  tuổi Ất Hợi cần phải có sự sáng suốt thông minh, lanh lợi khi đối đầu với công việc cũng như chuyện tình cảm.

 Ất Hợi (Hỏa, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) :  Xem bói tuổi Ất Hợi cần phải có sự sáng suốt thông minh, lanh lợi khi đối đầu với công việc cũng như chuyện tình cảm. Dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng. Nên sòng phẳng, chớ nên để tình cảm xen lẫn, có sự thiệt thòi. Có lợi nhỏ.

 Quý Hợi (Thủy, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) :  Xem bói tình yêu tuổi Qúy Hợi nên hoàn trả nợ nần dù đó là chuyện tiền bạc hay về tình cảm. Mối giao hảo này nên giữ lâu dài dù giữa mình và họ có hai lối sống khác biệt nhau. Trong công việc nên bỏ ngoài tai mọi dư luận, trách oán, thị phi. Hãy giữ lấy ý kiến của mình.

 Tân Hợi (Kim, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Chuyện tình cảm không nên quyến luyến mà hãy để tự nhiên. Chớ nên ràng buộc nhau. Tình bạn nếu mới gặp gỡ không nên có những lời quá đáng đưa đến mích lòng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lộc nhỏ.

 Kỷ Hợi (Mộc, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Ngày tốt trung bình. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ. Có tin xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân, hoặc công việc dễ dãi, thuận lợi. Có cuộc đi ngắn, hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc.

 Đinh Hợi (Thổ, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Cứ hết lòng với công việc. Tiền bạc sẽ đến ở một ngày khác. Chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi, sẽ có người hiểu mình. Tình cảm tốt. Ngày có sự ước hẹn, đính ước, hội họp, tiệc tùng. Có lợi nhỏ

.

Advertisements