Tử vi ngày thứ 3 của Thiên Bình ngày 14/9/2015, ung Thiên Bình nên nhìn lại tổng thể cả chặng đường đã đi qua, rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu.


Theo tử vi các cung hoàng đạo thì cung Thiên Bình nên nhìn lại tổng thể cả chặng đường đã đi qua, rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu trong quá khứ trước khi bắt tay thực hiện kế hoạch mới. Bên cạnh đó, tư tưởng của bạn cũng cần được “gột rửa” một cách triệt để trước khi lâm trận. Về vấn đề này, horoscope ngày mới cho rằng bạn có thể nhờ cậy chuyên gia tâm lý hoặc một tiền bối đi trước vừa đáng tin lại giàu kinh nghiệm.
May mắn: 2/5
“Quý nhân”: Thiên Bình
“Oan gia”: Nhân Mã
Advertisements